Reklamace

Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele prostřednictvím info@redukcehmotnosti.cz, viz zveřejněné Obchodní podmínky.